Tace sensoryczne

Dbamy o bezpieczeństwo dzieci. Nasze tace to wyjątkowa pomoc terapeutyczna dla Twojego dziecka.

Idealne w terapii ręki i stopy.

Możesz zawiesić na ścianie.

Rozwijają procesy pamięciowe, motorykę małą i koncentrację uwagi wzmacniając przy tym logiczne myślenie.

Tace sensoryczne

Aktywne filtry